محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

پیام مدیر عامل

seo-message 

به نام خداوند که هر چه داریم از لطف و بزرگواری اوست و در سایه لطف بی پایان الطاف الهی روزی و برکت همواره با تلاش و کوشش به ما ارزانی می دارد. پروردگاری که برای کسب رضایت او وظیفه ملی و شرعی خود می دانیم که با ایجاد تجارتی سالم به همراه کادری مجرب و با تجربه جهت سازندگی ایرانی هر چه آبادتر تمام تلاش خود را به عمل آوریم. از این روست که توجه جدی به رعایت حقوق و خواسته های مخاطبین را تنها راه توسعه تجارتی سالم و کار آفرینانه می دانیم. امید آن داریم که همواره با خلوص نیت به نیکی یاد شویم و در درگاه خداوند متعال و مخاطبین گرامی با سر بلندی یاد شویم.

  مدیر عامل بازرگانی دُرپادُدر